ကရင္သီခ်င္းမ်ား

(သီခ်င္းမ်ားကို download ၍နားဆင္ပါ)

Black Wings (Fire Rose)

 1. Don’t cry
 2. Don’t need to ask
 3. Dream
 4. Fire rose
 5. Forgive me
 6. Hope to be with you
 7. Lied woman
 8. Love you most
 9. Our lives
 10. Sweet heart
 11. To our victory

Blar Ya Su

 1. Blar Ya Su
 2. Haw Lel Ta Gay (Don’t Cry)
 3. Lel Kanyaw A Ni Taw Thaw
 4. Meh Tha Ko Meh
 5. Na Krut Thay Nyar
 6. Naw Kanyaw Kee Lar
 7. O Mu Lel Tha Taw
 8. Paw Dot Hser
 9. Pru Kalar
 10. Taki Ko
 11. Tar Lel Ya Lo Bar
 12. Ti Kay Nar Ka Thay Har
Advertisements

Pages: 1 2 3 4 5 6

%d bloggers like this: